Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminar in Contemporary Physics I: solid state, nanophysics, new materials
Course of study:
2016/2017
Code:
JFI-3-301-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Physics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Tarnawski Zbigniew (tarnawsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Tarnawski Zbigniew (tarnawsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną Realizes the need of constant learning, widening and analyzing the latest developments in the domain he/she works in FI3A_K01, FI3A_K03, FI3A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation
M_K002 Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem. Is aware of the ethical, environmental side-aspects related to the subject she/he presents. FI3A_K02 Activity during classes
M_K003 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. Realises the importance of conducting him(her)self professionally in accordance with ethical standards of his/her professional environment FI3A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej tematów prezentowanych przez innych uczestników zajęć. Is able to take active part in discussion based on the presentation of other student. FI3A_U01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation
M_U002 Student potrafi przygotować i zrealizować naukową prezentację z uwzględnieniem źródeł, sformułować własne wnioski dotyczące dalszych perspektyw i prowadzić dyskusję z tym związaną. Knows how to prepare and present scientific seminar, formulate own conclusions on future perspectives and lead the discussion related to it FI3A_U01, FI3A_U03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation
M_U003 Student potrafi przygotować opracowanie – referat spełniające standardy opracowania (popularno) naukowego. Is able to prepare work fulfilling the standards of scientific report FI3A_U01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation
Knowledge
M_W001 Posiada orientację na temat kwantowo mechanicznych procesów i zjawisk w układach nanoskopowych . Demonstrates knowledge on quantum-mechanical processes and effects in nanoscopic systems. FI3A_W02, FI3A_W04, FI3A_W03, FI3A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation
M_W002 Posiada dobrą orientację w aktualnych osiągnięciach dotyczących wykorzystania fizyki ciała stałego dla potrzeb elektroniki. Demonstrates knowledge on current developments in utilization of solid state physics for electronic applications. FI3A_U01, FI3A_W02, FI3A_W04, FI3A_W03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation
M_W003 Posiada dobrą orientację w aktualnie prowadzonych badaniach nowych materiałów dla spintroniki i nanoelektroniki. Demonstrates knowledge on current investigations of new materials for spintronics and nanoelectronics. FI3A_W02, FI3A_W04, FI3A_W03, FI3A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną Realizes the need of constant learning, widening and analyzing the latest developments in the domain he/she works in - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem. Is aware of the ethical, environmental side-aspects related to the subject she/he presents. - - - - - + - - - - -
M_K003 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. Realises the importance of conducting him(her)self professionally in accordance with ethical standards of his/her professional environment - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej tematów prezentowanych przez innych uczestników zajęć. Is able to take active part in discussion based on the presentation of other student. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować i zrealizować naukową prezentację z uwzględnieniem źródeł, sformułować własne wnioski dotyczące dalszych perspektyw i prowadzić dyskusję z tym związaną. Knows how to prepare and present scientific seminar, formulate own conclusions on future perspectives and lead the discussion related to it - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować opracowanie – referat spełniające standardy opracowania (popularno) naukowego. Is able to prepare work fulfilling the standards of scientific report - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada orientację na temat kwantowo mechanicznych procesów i zjawisk w układach nanoskopowych . Demonstrates knowledge on quantum-mechanical processes and effects in nanoscopic systems. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada dobrą orientację w aktualnych osiągnięciach dotyczących wykorzystania fizyki ciała stałego dla potrzeb elektroniki. Demonstrates knowledge on current developments in utilization of solid state physics for electronic applications. - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada dobrą orientację w aktualnie prowadzonych badaniach nowych materiałów dla spintroniki i nanoelektroniki. Demonstrates knowledge on current investigations of new materials for spintronics and nanoelectronics. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

15 tematów (zależnie od liczby studentów) obejmujących następujące problemy:
Mechanika kwantowa w układach nanoskopowych
Kropki kwantowe, druty kwantowe, nanoukłady elektroniczne.
Manipulowanie pojedynczymi atomami, elektronami, fotonami.
Egzotyczne właściwości elektronów w ciałach stałych.
Zaawansowane metody badawcze ciała stałego.
Narzędzia numeryczne – symulacje komputerowe w badaniach ciała stałego
Badania materiałów organicznych i biologicznych metodami stosowanymi w fizyce ciała stałego
Eksperymenty testujące granice mechaniki kwantowej

presentation and discussion of the subjects – problems handed-out to the Ph.D. students.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 14 h
Participation in seminar classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z wystąpienia seminaryjnego z wagą 0.5, ocena przygotowanego opracowania z wagą 0.5; ocena aktywności na zajęciach może polepszyć ocenę o maksymalnie 1 punkt (stopień).

Grade obtained for the seminar presentation 0.5, prepared work 0.5; an active participation in seminars may enhance the grade (by one point at the most).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Nature
2. Physics Today
3. Europhysics News
4. Scientific American
5. CERN website
6. Internet

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None