Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminar in Contemporary Physics II: nuclear and high energy physics
Course of study:
2016/2017
Code:
JFI-3-401-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Physics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Przybycień Mariusz (mariusz.przybycien@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. Realises the importance of conducting him(her)self professionally in accordance with ethical standards of his/her professional environment FI3A_K01 Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę nieustannego pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną Realises the need of constant learning, widening and analyzing the latest developments in the domain he/she works in Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem. FI3A_K01 Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K003 Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem. Is aware of the ethical, environmental side-aspects related to the subject she/he presents. FI3A_K02
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować i zrealizować naukową prezentację z uwzględnieniem źródeł, sformułować własne wnioski dotyczące dalszych perspektyw i prowadzić dyskusję z tym związaną. Knows how to prepare and present scientific seminar, formulate own conclusions on future perspectives and lead the discussion related to it FI3A_U01, FI3A_U03 Presentation,
Participation in a discussion,
Essay,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi przygotować opracowanie – referat spełniające standardy opracowania (popularno) naukowego. Is able to prepare work fulfilling the standards of scientific report FI3A_U01 Presentation,
Participation in a discussion,
Essay,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej tematów prezentowanych przez innych uczestników zajęć. Is able to take active part in discussion based on the presentation of other student. FI3A_U01 Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada orientację na temat współzależności modelu standartowego cząstek elementarnych i fizycznego modelu ewolucji wszechświata. Demonstrates knowledge on interconnections between Elementary particles Standard Model and Physical Model of Universe FI3A_W01, FI3A_W04, FI3A_W03 Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Posiada dobrą orientację w aktualnych osiągnięciach dotyczących wykorzystania fizyki jądrowej dla celów energetyki. Demonstrates knowledge on current developments in utilization of nuclear physics for energy production FI3A_W01, FI3A_W04, FI3A_W03 Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W003 Posiada dobrą orientację w aktualnie prowadzonych badaniach w wiodących ośrodkach badań cząstek elementarnych wysokiej energii (i.e. CERN) Demonstrates knowledge on current investigations and experiments carried out in leading centers (i.e. CERN) FI3A_W01, FI3A_W04, FI3A_W03 Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. Realises the importance of conducting him(her)self professionally in accordance with ethical standards of his/her professional environment - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę nieustannego pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną Realises the need of constant learning, widening and analyzing the latest developments in the domain he/she works in Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem. - - - - - + - - - - -
M_K003 Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem. Is aware of the ethical, environmental side-aspects related to the subject she/he presents. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować i zrealizować naukową prezentację z uwzględnieniem źródeł, sformułować własne wnioski dotyczące dalszych perspektyw i prowadzić dyskusję z tym związaną. Knows how to prepare and present scientific seminar, formulate own conclusions on future perspectives and lead the discussion related to it - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować opracowanie – referat spełniające standardy opracowania (popularno) naukowego. Is able to prepare work fulfilling the standards of scientific report - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej tematów prezentowanych przez innych uczestników zajęć. Is able to take active part in discussion based on the presentation of other student. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada orientację na temat współzależności modelu standartowego cząstek elementarnych i fizycznego modelu ewolucji wszechświata. Demonstrates knowledge on interconnections between Elementary particles Standard Model and Physical Model of Universe - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada dobrą orientację w aktualnych osiągnięciach dotyczących wykorzystania fizyki jądrowej dla celów energetyki. Demonstrates knowledge on current developments in utilization of nuclear physics for energy production - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada dobrą orientację w aktualnie prowadzonych badaniach w wiodących ośrodkach badań cząstek elementarnych wysokiej energii (i.e. CERN) Demonstrates knowledge on current investigations and experiments carried out in leading centers (i.e. CERN) - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W trakcie seminarium zostanie zaproponowane do samodzielnego lub w zespole, przygotowania i opracowania 10 tematów obejmujących następujące problemy:
Aktualnie pracujące i planowane na przyszłość rozwiązania w energetyce jądrowej (2 tematy),
Perspektywy i aktualny stan badań nad fuzją jądrową.
Elektrownie akceleratorowe – wzmacniacze energii,
Akceleratory cząstek i lasery na swobodnych elektronach
Aktualne wyniki LHC i Model Standardowy,
Kosmologiczne aspekty badań cząstek elementarnych,
Promieniowanie kosmiczne,
Narzędzia i wyniki współczesnej kosmologii obserwacyjnej (2 tematy)

presentation and discussion of the subjects – problems handed-out to the Ph.D. students.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 20 h
Contact hours 20 h
Participation in seminar classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z wystąpienia seminaryjnego z wagą 0.5, ocena przygotowanego opracowania z wagą 0.5; ocena aktywności na zajęciach może polepszyć ocenę o maksymalnie 1 punkt (stopień).

Grade obtained for the seminar presentation 0.5, prepared work 0.5; an active participation in seminars may enhance the grade (by one point at the most).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Nature
2. Physics Today
3. Europhysics News
4. Scientific American
5. CERN website
6. Internet

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None