Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Classes V
Course of study:
2016/2017
Code:
JFI-3-505-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Physics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (tobola@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

W ramach zajęć doktoranci realizują zagadnienia objęte przedmiotem w formie ćwiczeń audytoryjnych lub laboratoriów. Celem zajęć jest również doskonalenie umiejętności dydaktyczne doktorantów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Doktorant rozwija i doskonali swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). FI3A_W01, FI3A_W03, FI3A_W02
Skills
M_U001 Doktorant potrafi przekazać posiadaną wiedzę oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. FI3A_W03, FI3A_W02
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć. FI3A_W03, FI3A_W02
M_W002 Doktorant potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. FI3A_W03, FI3A_W02
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Doktorant rozwija i doskonali swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Doktorant potrafi przekazać posiadaną wiedzę oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć. - - - - - - + - - - -
M_W002 Doktorant potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie zajęć uzyskuje się na podstawie rozliczenia godzin dydaktycznych zgodnie z przedstawionym kierownikowi SD-Fizyka harmonogramem prowadzonych zajęć. Rozliczenie jest po zakończonym roku akademickim.

Prerequisites and additional requirements:

Udział (I semestr) lub zaliczenie (semestry II-VIII) obowiązkowego kursu “Dydaktyka fizyki”.

Recommended literature and teaching resources:

Zgodnie z zaleceniami osoby odpowiedzialnej za dany przedmiot, do którego doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Doktorant jest hospitowany przez wykładowcę, oceniany przez studentów oraz Wydziałowy System Kontroli Jakości Kształcenia.