Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ph.D. Seminar
Course of study:
2016/2017
Code:
JFI-3-602-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Physics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (tobola@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (tobola@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Doktorant raz w roku prezentuje referat na temat dziedziny badań, którą się zajmuje oraz własnych wyników uzyskanych pod kątem rozprawy doktorskiej i uczestniczy w prezentacjach innych doktorantów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w swojej dziedzinie FI3A_U01, FI3A_U02
M_U002 Posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w swojej dziedzinie. FI3A_U01, FI3A_U02
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę naukową odnośnie specjalności naukowej którą się zajmuje FI3A_W01 Activity during classes,
Scientific paper
M_W002 Posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu FI3A_W02 Activity during classes,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w swojej dziedzinie - - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w swojej dziedzinie. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę naukową odnośnie specjalności naukowej którą się zajmuje - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
seminarium

Seminars are in the form of blocks, which will be held once or twice during the academic year. Doctoral students prepare an oral presentation on research topics with which they deal and discuss the results obtained for the doctoral thesis.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 20 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Preparation for classes 5 h
Participation in seminar classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie z seminarium uzyskuje się na podstawie:
1/ wygłoszenia referatu,
2/ udziału w warsztatach naukowych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Według listy publikacji zamieszczonych na stronie biblioteki AGH w tzw. bazie Bibliografii Publikacji Pracowników AGH: http://bpp.agh.edu.pl/.

Additional information:

None