Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-101-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
ZIE-1-102-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
ZIE-1-103-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
ZIE-1-104-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
ZIE-1-105-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
ZIE-1-106-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
ZIE-1-107-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+

Wychowanie fizyczne

 
ZIE-1-108-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-201-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ZIE-1-202-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZIE-1-203-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
ZIE-1-204-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
ZIE-1-205-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Wychowanie fizyczne

 
ZIE-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZIE-1-206-s
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Moduł obieralny
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 112 10
-

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-301-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
ZIE-1-302-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
ZIE-1-303-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
ZIE-1-304-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Wychowanie fizyczne

 
ZIE-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZIE-1-307-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-308-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Management of SMEs
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-310-s
The module has not been published by the person responsible for it.
International financial investments
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-311-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Język obcy do wyboru B2 stacjonarne licencjackie (1/3)

0
 
ZIE-1-306-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-401-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
ZIE-1-402-s 28 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5
+
ZIE-1-403-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZIE-1-404-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
ZIE-1-405-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
-

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZIE-1-408-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Theory of information transformation
28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-409-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-410-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Język obcy do wyboru B2 stacjonarne licencjackie (2/3)

0
 
ZIE-1-406-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
ZIE-1-407-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 5, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-501-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZIE-1-502-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
ZIE-1-503-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
ZIE-1-504-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZIE-1-505-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZIE-1-507-s
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Elective module
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 112 3
-

Język obcy do wyboru B2 stacjonarne licencjackie (3/3)

5
 
ZIE-1-506-s 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
ZIE-1-515-s 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 6, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 10
-

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZIE-1-602-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective modules 2 - 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 15

15
 
Expand/collapse content
ZIE-1-604-s
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Moduł obieralny
84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 15
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective group (II semester IiE)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 10 pkt ECTS

10
 
ZIE-1-001-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-002-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-003-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-004-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective modules 2 - 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 15

15
 
Expand/collapse content
ZIE-1-008-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-009-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-011-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-012-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-013-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-014-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-015-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Grupa obieralna - V semestr IIE

3
 
ZIE-1-005-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-006-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-007-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Grupa obieralna w jęz. angielskim - VI semestr IIE

5
 
ZIE-1-016-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZIE-1-017-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-