Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-1-101-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIS-1-108-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Mathematics

 
MIS-1-102-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-103-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Non-technical

 
MIS-1-106-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Other Basic

 
MIS-1-105-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Physics

 
MIS-1-104-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-1-201-s 28 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
MIS-1-204-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-207-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+

Mathematics

 
MIS-1-202-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-203-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Non-technical

 
MIS-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Physics

 
MIS-1-208-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-1-302-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-303-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Mathematics

 
MIS-1-305-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Non-technical

 
MIS-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Other Basic

 
MIS-1-301-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Physics

 
MIS-1-304-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
MIS-1-306-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Foreign Language

0
 
MIS-1-307-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIS-1-310-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIS-1-311-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIS-1-312-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIS-1-314-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Non-obligatory HES I

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów w grupie

3
 
MIS-1-308-s 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
MIS-1-309-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-1-401-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-402-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
MIS-1-403-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-404-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MIS-1-405-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Non-technical

 
MIS-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Foreign Language

0
 
MIS-1-406-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIS-1-409-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIS-1-410-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIS-1-411-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MIS-1-413-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Non-obligatory HES II

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
MIS-1-407-s 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
MIS-1-408-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Semester 5, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-1-501-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-502-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-503-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-504-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-505-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIS-1-507-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Foreign Language

0
 
MIS-1-506-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MIS-1-508-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MIS-1-509-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MIS-1-510-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MIS-1-511-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Semester 6, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
MIS-1-615-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Foreign Language - exam

5
 
MIS-1-605-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MIS-1-612-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MIS-1-613-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MIS-1-614-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MIS-1-616-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Przedmiot obieralny w języku angielskim sem. 6

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera spośród przedmiotów z listy

6
 
MIS-1-611-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-
MIS-1-617-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-
MIS-1-618-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-
MIS-1-619-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-
MIS-1-620-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-

Blok kierunkowy na sem. 6

The rules for selecting groups/modules: Spośród bloków D1-D3 student wybiera jeden jako blok podstawowy. W ramach bloku podstawowego student realizuje wszystkie trzy przedmioty. Pozostałe dwa przedmioty student wybiera z pozostałych bloków kierunkowych tak, aby zrealizować wymagane limity punktów ECTS.

15
 

Blok kierunkowy D1

The rules for selecting groups/modules: Jezeli blok został wybrany przez studenta jako podstawowym wówczas wszystkie 3 przedmioty z bloku należy zaliczyć w ramach semestru 6.

Jeżeli blok został wybrany przez studenta jako dodatkowy wówczas student wybiera 1 lub 2 przedmioty z bloku i realizuje je w ramach semestru 6.

 
MIS-1-601-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MIS-1-604-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
MIS-1-607-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+

Blok kierunkowy D2

The rules for selecting groups/modules: Jezeli blok został wybrany przez studenta jako podstawowym wówczas wszystkie 3 przedmioty z bloku należy zaliczyć w ramach semestru 6.

Jeżeli blok został wybrany przez studenta jako dodatkowy wówczas student wybiera 1 lub 2 przedmioty z bloku i realizuje je w ramach semestru 6.

 
MIS-1-602-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MIS-1-608-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
MIS-1-610-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+

Blok kierunkowy D3

The rules for selecting groups/modules: Jezeli blok został wybrany przez studenta jako podstawowym wówczas wszystkie 3 przedmioty z bloku należy zaliczyć w ramach semestru 6.

Jeżeli blok został wybrany przez studenta jako dodatkowy wówczas student wybiera 1 lub 2 przedmioty z bloku i realizuje je w ramach semestru 6.

 
MIS-1-603-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MIS-1-606-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
MIS-1-609-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+

Semester 7, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
MIS-1-707-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok kierunkowy na sem. 7

The rules for selecting groups/modules: W skład grupy wchodzą 2 podgrupy (D4, D5). Należy wybrać jedną z grup i zrealizować wszystkie przedmioty.

15
 

Blok kierunkowy D4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z bloków D4-D5 i realizuje wszystkie trzy przedmioty wchodzące w skład wybranego bloku kierunkowego.

 
MIS-1-701-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-703-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-705-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Blok kierunkowy D5

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z bloków D4-D5 i realizuje wszystkie trzy przedmioty wchodzące w skład wybranego bloku kierunkowego.

 
MIS-1-702-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-704-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-1-706-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+