Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria Internetu
Course of study:
2016/2017
Code:
MIS-1-503-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rauch Łukasz (lrauch@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację Internetową IS1A_U13, IS1A_U14 Activity during classes
M_U002 Potrafi wykonać aplikację WWW zgodną z wzorcem Model-Widok-Kontroler IS1A_U16 Activity during classes
M_U003 Umie znaleźć i przeanalizować wiedzę na temat technik implementacyjnych w zasobach Internetowych IS1A_U01 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna technologie implementacyjne aplikacji Internetowych IS1A_W08 Examination
M_W002 Zna praktyczne zastosowania wykonanych przez siebie programów IS1A_W14 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację Internetową - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać aplikację WWW zgodną z wzorcem Model-Widok-Kontroler - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie znaleźć i przeanalizować wiedzę na temat technik implementacyjnych w zasobach Internetowych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna technologie implementacyjne aplikacji Internetowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna praktyczne zastosowania wykonanych przez siebie programów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Treść:
Głównym założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstaw związanych z tworzeniem aplikacji Internetowych z wykorzystaniem dostępnych technologii z wykorzystaniem platform programistycznych (tzw. frameworków).

Zakres merytoryczny wykładów obejmuje następujące zagadnienia:
- Wprowadzenie do przedmiotu – przypomnienie z innych przedmiotów pojęć i definicji przydatnych podczas realizacji zajęć np.: wzorce projektowe, w szczególności Model-Widok-Kontroler.
- Omówienie zasad pracy w sieci komputerowej, rodzaje jej architektur i wpływ na dostępność danych. Omówienie protokołów sieciowych zwykłych i szyfrowanych. Opis architektur softwarowych wykorzystywanych w aplikacjach Internetowych np.: Klient-Serwer, architektury wielowarstwowe. Przedstawienie struktury oraz zasady działania protokołu sieciowego http oraz shttp.
- Instalacja wybranego serwera WWW, omówienie zasad konfiguracji, instalacja interpretera wybranego języka programowania po stronie serwera oraz jego konfiguracja wraz z serwerem Apache.
- Implementacja podstawowego silnika do obsługi aplikacji Internetowej z wykorzystaniem platform programistycznych (frameworkow),
- przygotowanie graficznego projektu stron Internetowych za pomocą dostępnych pakietów graficznych. Omówienie przykładu projektu strony oraz podstrony w formie warstwowo zorientowanego projektu graficznego. Zasady tworzenia stron WWW (czytelność, jakość, poprawność i precyzja przekazywanej informacji),
- Narzędzia do tworzenia stron WWW. Język HTML (składnia języka, podstawowe znaczniki, tworzenie tabel, ramek, elementy interfejsu – formularze).
- Implementacja modułu do ładowania wzorców treści.
- Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów CSS. Cięcie projektu strony, implementacja podstawowa.
- Elementy dynamiczne oraz rozbudowa strony o wykorzystanie skryptów języka JavaScript.
- Wykorzystanie bibliotek JavaScript np.: jQuery.
- Omówienie technologii AJAX,
- Omówienie popularnych silników bazodanowych w tworzeniu aplikacji Internetowych.
- Implementacja modułu do obsługi warstwy modelu z wykorzystaniem wybranej technologii ORM.
- Elementy ochrony danych. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz stan prawny w Polsce i za granicą w dziedzinie ochrony informacji. Zagadnienie nieupoważnionego dostępu, metody autoryzacji użytkowników, sterowania dostępem, poziomy upoważnień.

Project classes:

Program ćwiczeń projektowych:
1. Rozpoczęcie prac – wykonanie specyfikacji funkcjonalnej wybranego tematu projektowego
2. Implementacja warstwy funkcjonalnej tzw. warstwy kontrolerów
3. Wykonanie projektu graficznego, implementacja warstwy widoków
4. Implementacja warstwy modelu
5. Wykończenie implementacji aplikacji Internetowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 40 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wynikiem średniej ważonej ocen z egzaminu (waga 0.6) oraz z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0.2) i projektowych (waga 0.2).

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Zalecane są materiały multimedialne na stronach Internetowych PHP, Apache, W3C i inne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Rauch Ł., Pietrzyk M., e-Collaboration platform for metal forming enterprises based on the semantic Web technologies, in: Leading the Web in concurrent engineering – next generation concurrent engineering / eds. Parisa Ghodous, Rose Dieng-Kuntz, Geilson Loureiro, Amsterdam [etc.], IOS Press, 2006, 206–213

Gridowa implementacja procedur analizy wrażliwości — Grid implementation procedures for sensitivity analysis /RAUCH Ł., SZELIGA D., BACHNIAK D. // W: KomPlasTech 2014 : informatyka w technologii metali : Wisła Malinka, 19–22 stycznia 2014

Parameter study in metallurgy: SSRVE case study with Scalarm / Dariusz KRÓL, Renata SŁOTA, Jacek KITOWSKI, Łukasz RAUCH, Maciej PIETRZYK // W: KU KDM 2014 : seventh ACC Cyfronet AGH users’ conference : Zakopane, 12–14 Mar 2014 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61433-09-5. — S. 81–82

Harnessing heterogeneous computational infrastructures for studying metallurgical rolling processes / Dariusz KRÓL, Renata SŁOTA, Łukasz RAUCH, Jacek KITOWSKI, Maciej PIETRZYK // W: eChallenges e-2014 [Dokument elektroniczny] : Belfast, Ireland, 29–30 October 2014 : conference proceeding / eds. Paul Cunningham, Miriam Cunningham. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belfast] : IIMC International Information Management Corporation, 2014. — ISBN: 978-1-905824-45-8. — S. 1–9

Investigation of crankshafts production process by using grid-based sensitivity analysis / Daniel BACHNIAK, Łukasz RAUCH // W: KU KDM 2015 : eighth ACC Cyfronet AGH users’ conference : Zakopane 11–13 Mar 2015 : proceedings /eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2015. —ISBN: 978-83-61433-12-5. — S. 29–30

Promowane prace magisterskie:
Budz Bartłomiej, Internetowy system komputerowy do identyfikacji parametrów modeli materiałowych, promotor: Łukasz Rauch

Kochański Karol, Wykorzystanie platformy implementacyjnej Symfony 2.0 w realizacji aplikacji Internetowych wg wzorca projektowego MVC na przykładzie systemu do zarządzania konferencjami i czasopismami naukowymi, promotor: Łukasz Rauch

Zięba Grzegorz, Implementacja algorytmu personalizacji w sytsemie rekomendacji produktów na przykładzie wybranego sklepu internetowego, promotor: Łukasz Rauch

Kucharzyk Marcin, Wykorzystanie Zend Framework jako efektywnego narzędzia tworzenia zaawansowanych aplikacji Internetowych na przykładzie implementacji wielojęzycznego słownika pojęć metalurgicznych, promotor: Łukasz Rauch

Marcin Czesak, Internetowy system wspomagania prowadzenia i oceniania zajęć dydaktycznych, promotor: Łukasz Rauch

Promowane prace inżynierskie::
Rogowski Piotr, Opracowanie projektu systemu Internetowego do projektowania technologii walcowania z wykorzystaniem wybranego frameworku PHP

Bednarski Krzysztof, Implementacja warstwy komunikacji dla obiektowo zorientowanej biblioteki MES oraz aplikacji Internetowych

Sojka Łukasz, Wizualizacja wyników modelowania Statystycznie Podobnych Reprezentatywnych Elementów Objętościowych 3D dla aplikacji Internetowych

Budz Bartłomiej, Implementacja systemu do interaktywnej obsługi map akustycznych z wykorzystaniem technologii internetowych

Karkula Mateusz, Implementacja aplikacji typu Single SignOn dla naukowych serwisów Internetowych

Additional information:

None