Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
JIS-1-101-s 42 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8
+
JIS-1-102-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
JIS-1-109-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Non-technical

 
JIS-1-108-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Other Basic

 
JIS-1-105-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
JIS-1-107-s 10 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-

Physical Education

 
JIS-1-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Physics

 
JIS-1-103-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-1-202-s 28 0 22 6 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Mathematics

 
JIS-1-201-s 28 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+

Non-technical

 
JIS-1-207-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

 
JIS-1-203-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
JIS-1-205-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 4
-

Physical Education

 
JIS-1-204-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Physics

 
JIS-1-206-s 56 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8
+

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-1-307-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-1-309-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Mathematics

 
JIS-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Other Basic

 
JIS-1-305-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Physical Education

 
JIS-1-308-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Physics

 
JIS-1-302-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JIS-1-304-s 30 15 0 0 0 30 0 0 0 0 0 75 6
+

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JIS-1-303-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-310-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-312-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-313-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-1-403-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-405-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-407-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Other Basic

 
JIS-1-402-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-406-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JIS-1-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-408-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-409-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-410-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-413-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Moduły obieralne IS1 - sem. 4

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 7 punktów ECTS.
Jednym z modułów obieralnych w tym semestrze winien być moduł prowadzony w języku angielskim.

7
 

Semester 5, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-1-502-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-1-503-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-1-505-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Other Basic

 
JIS-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JIS-1-506-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-507-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-508-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-509-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-510-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Moduły obieralne IS1 - sem. 5

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować pierwsze moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

12
 

Semester 6, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-1-601-s 30 0 30 8 0 0 0 0 0 0 0 68 5
+

Other Basic

 
JIS-1-604-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110 4
-

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z bloku

5
 
Expand/collapse content
JIS-1-605-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
JIS-1-606-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
JIS-1-607-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
JIS-1-608-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
JIS-1-609-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Moduły obieralne IS1 - sem. 6

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 16 punktów ECTS.
Student musi zrealizować drugie moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

16
 

Semester 7, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
JIS-1-701-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 15
+

Moduły obieralne IS1 - sem. 7

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 15 punktów ECTS.
Student musi zrealizować trzecie moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

15
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-1-002-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JIS-1-004-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-1-005-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-1-006-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-007-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
JIS-1-008-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-1-010-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JIS-1-011-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JIS-1-022-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-023-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-1-024-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-025-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-1-028-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-030-s 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
JIS-1-031-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-1-034-s 45 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 6
-
JIS-1-035-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-037-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Introduction to CUDA and OpenCL
15 0 22 8 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JIS-1-038-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Advanced topics of multi- and many-core software design
15 0 22 8 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JIS-1-039-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Mathematics

 
JIS-1-026-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JIS-1-032-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Nonlinear dynamics
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-1-036-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

 
JIS-1-033-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Bazy danych

The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-003-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-012-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-029-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-

Grafika i multimedia

The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-009-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-019-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-021-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Metody numeryczne

The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-016-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-017-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-018-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Systemy wbudowane i rekonfigurowalne

The rules for selecting groups/modules: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-013-s 18 0 24 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JIS-1-014-s 0 0 18 18 0 21 0 0 0 0 0 57 6
+
JIS-1-015-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-