Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
VPython: 3D simulations of physical processes for everybody
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-025-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Bzdak Adam (adam.bzdak@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Bzdak Adam (adam.bzdak@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Wprowadzenie do języka Python oraz bibliotek NumPy i Matplotlib. Główną częścią wykładu będzie szczegółowa dyskusja biblioteki VPython, która umożliwia na proste tworzenie grafiki 3D.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi komunikować swoje wyniki
Skills
M_U001 Student będzie potrafił tworzyć wysokiej jakości wykresy 2D oraz symulacje fizyczne z wizualizacją 3D Execution of laboratory classes
M_U002 Student pozna podstawy bibliotek Matplotlib i VPython
Knowledge
M_W001 Student pozna podstawy języka Python Execution of laboratory classes
M_W002 Student pozna podstawy biblioteki Numpy
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi komunikować swoje wyniki - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student będzie potrafił tworzyć wysokiej jakości wykresy 2D oraz symulacje fizyczne z wizualizacją 3D + - + - - - - - - - -
M_U002 Student pozna podstawy bibliotek Matplotlib i VPython + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student pozna podstawy języka Python + - + - - - - - - - -
M_W002 Student pozna podstawy biblioteki Numpy + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

wykład 1,2,3: wprowadzenie do języka Python
wykład 4,5,6: omówienie biblioteki Numpy (do szybkich obliczeń)
wykład 7,8,9: omówienie biblioteki Matplotlib (tworzenie grafiki 2D)
wykład 10,11,12,13,14: omówienie biblioteki VPython (grafika 3D)

Wykład rozpocznie się od elementarnego wprowadzenia do języka Python. Następnie zostaną omówione różne biblioteki języka Python np. NumPy do szybkich obliczeń numerycznych lub Matplotlib do tworzenia profesjonalnych wykresów. Główną częścią wykładu będzie szczegółowa dyskusja biblioteki VPython, która umożliwia na proste tworzenie grafiki 3D.

Najważniejszą częścią modułu są laboratoria, poświęcone pisaniu konkretnych programów, bazując na materiałach z wykładów. Zaczniemy od elementarnych programów wprowadzających do języka Python a skończymy na np. symulowaniu i graficznej oprawie układu wielu ciał odziałujących sprężyście.

VPython jest prostą i intuicyjną biblioteką języka Python i do uczęszczania na moduł nie są potrzebne żadne wiadomości wstępne.

Laboratory classes:

Pisanie programów na podstawie materiału z wykładów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 33 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia na podstawie ocen cząstkowych z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

https://www.python.org/
http://www.numpy.org/
https://matplotlib.org/
http://vpython.org/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie posiadam publikacji związanych z tematyką przedmiotu.

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach: student powinien skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia terminu spotkania na którym, w uzasadnionych przypadkach, zajęcia będą mogły być odrobione.