Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język obcy techniczny
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-101-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Lenda Andrzej (lenda@newton.ftj.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. IS2A_U01, IS2A_U19, IS2A_U20, IS2A_U18 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. IS2A_U01, IS2A_U19, IS2A_U20, IS2A_U18 Examination,
Essay,
Test
M_U003 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. IS2A_U01, IS2A_U19, IS2A_U20, IS2A_U18 Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. IS2A_U01, IS2A_U19, IS2A_U20, IS2A_U18 Examination,
Essay,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Spis treści zajęć

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń.

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.

SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA

Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii z zakresu następującej tematyki:
1. Sieci komputerowe
2. Systemy operacyjne i GUI
3. Podstawy grafiki komputerowej
4. Komputerowe metody obliczeniowe w naukach ścisłych
5. Podstawowa terminologia związana z bazami danych
6. Symulacje komputerowe przebiegu zjawisk
7. Zabezpieczenia systemów
8. Protezy sterowane komputerowo
9. Zastosowanie półprzewodników
10. Podstawy fizyki kwantowej
11. Obwody elektryczne
12. Odbicie i załamanie światła
13. Mechanika kwantowa
14. Nanotechnika i nanomateriały


FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
2. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji, pracy magisterskiej
3. Wygłaszanie prezentacji
4. Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna )

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in study tours 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 22 h
Preparation for classes 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B-2

Recommended literature and teaching resources:

Technical English: Vocabulary and Grammar A. Pohl, N. Brieger
Oxford English for Information Technology, Eric H. Glendinning, John McEwan
Career Paths: Information Technology, V. Evans, J. Dooley, S. Wright

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None