Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programowanie zespołowe
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-302-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bubak Marian (bubak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Baliś Bartosz (balis@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Malawski Maciej (malawski@agh.edu.pl)
dr inż. Rycerz Katarzyna (kzajac@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest kreatywny i zaradny, potrafi rozwiązywac sytuacje konfliktowe w sposób racjonalny. IS2A_K06, IS2A_K07 Activity during classes,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi zaplanować realizację systemu informatycznego zgodnie z zasadami inzynierii oprogramowania. IS2A_U09 Activity during classes,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
M_U002 Potrafi pokierować zespołem realizujacym projekt informatyczny i dokonać oceny pracy tego zespołu. IS2A_U19, IS2A_U23 Execution of a project,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Zna cykl życia projektu informatycznego i sposoby realizacji projektu na każdym z etapów tego cyklu. IS2A_W14 Activity during classes,
Oral answer
M_W002 Zna zasady organizowania pracy w zespole realizujacym projekt informatyczny. IS2A_W19 Activity during classes,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest kreatywny i zaradny, potrafi rozwiązywac sytuacje konfliktowe w sposób racjonalny. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaplanować realizację systemu informatycznego zgodnie z zasadami inzynierii oprogramowania. - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pokierować zespołem realizujacym projekt informatyczny i dokonać oceny pracy tego zespołu. - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna cykl życia projektu informatycznego i sposoby realizacji projektu na każdym z etapów tego cyklu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady organizowania pracy w zespole realizujacym projekt informatyczny. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Przeglą koncepcji zarządzanie projektem informatycznym (4 godz.)

  Przegląd poznanych uprzednio koncepci i zasad inzynierii oprogramowania. Produkty projektu. Zadania i aktywności. Modele cyklu życia. Pakiety pracy i role. Sposoby podziału pracy. Typy zadań. Szacowanie nakładów pracy. Macierz kwalifikacji. Paln zarządzania projektem.

 2. Aktywności zarządzania projektem (3 godz.)

  Planowanie, organizowanie, kontrolowanie i kończenie projektu.
  Budowa zespołów. Podejmowanie akcji naprawczych. Sprawozdawczość. Standardy sprawozdawczości.

 3. Aktywności zwinnej realizacji projektu (3 godz.)

  Planowanie – wykazy zaległości produktu i przebiegu. Organizowanie projektu. Kontrolowanie przebiegu projektu, wygaszanie. Przeglądy przebiegów. Przykłady podejść.

Laboratory classes:
Przyrostowe budowanie środowiska pracy projektu

Celem zajęć laboratoryjnych jest zbudowanie, poznawanie szczegółów działania, utrzymanie i rozwój środowiska pracy umożliwiajacego realizację dużego systemu informatycznego.

Środowisko takie może obejmowac m.in. takie narzędzia jak: trac, GitHub, Mavenie, wiki, narzędzia do wyznaczania metryk itp. Charakter tego środowiska zależy od realizowanego projektu i jest ono dostosowywane do potrzeb na kolejnych zajęciach laboratoryjnych, przeplatajacyh się z zajęciami projektowymi.

Project classes:
Projekt systemu informatycznego realizowany przez duży zespół

Celem tych zajęć jest pełna realizacja dużego projektu systemu informatycznego. Wazne jest to, że projekty są wykonywane w dużych, 12-13 osobowych zespołach, zorganizowanych zgodnie z zasadami inzynierii oprogramowania.

Na kazdym spotkaniu kierownik zespołu:

 1. Uzgadnia z prowadzącym ogólną wizję projektu i wymagania,
 2. Zdaje prowadzącemu sprawozdanie z prac zespołu,
 3. Planuje zadania na następne 2 tygodnie,
 4. Wraz z kierownikami grup wycenia zadania (skala 1-5) i rozdziela je między grupy,
 5. Ocenia stopień wykonania zadań z poprzednich 2 tygodni.

Czlonkowie grupy sa odpowiedzialne za wykonanie zadań – określonych modułów systemu. Grupaliczy 2-3 osoby.
Kierownik grupy:

 1. Kontaktuje się z kierownikiem zespołu,
 2. Przygotowuje specyfikacje techniczne zadań,
 3. Nadzoruje i zdaje sprawozdania z wykonywania zadań.

Plan pierwszego spotkania zespołu powinien obejmować m.in ustalenie ostatecznego podziału zespołu na grupy i zaplanowanie pierwszych.

Przykładowy opis dużego projektu można znależć m.in. na stronie: http://www.icsr.agh.edu.pl/~kzajac/dydakt/pz/

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 10 h
Participation in laboratory classes 20 h
Participation in project classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 30 h
Completion of a project 70 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z realizacji dużego projektu (ocena dokonana przez zespół) oraz wykonania zadań na laboratorium, a także wykazanie się aktywnością w trakcie wykładów. Ocena końcowa jest średnią ważoną tych trzech ocen.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot “Inżynieria Oprogramowania”.

Recommended literature and teaching resources:
 1. J. Górski (red.). Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, MIKOM 2000 i późniejsze.
 2. I. Sommerville. Inzynieria oprogramowania, WNT 2003.
 3. E.J. Braude. Software Engineering. Wiley, 2010.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. B. Wilk, M. Kasztelnik, M. Bubak: Software for eScience: from feature modeling to automatic setup of environments, Chapter 4 of the book: Jakub Swacha (Ed.), Advances in Software Development, Scientific Papers of the Polish Information Processing Society, Scientific Council, PTI, Warszawa 2013, pp. 83-96, ISBN 978-83-7518-597-3 (2013)
2. B. Bodziechowski, E. Ciepiela, M. Bubak: Assessment of Software Quality with Static Source Code Analysis: GridSpace2 Case Study, abstract for Cracow Grid Workshop 2012, 22-24 October 2012, Kraków, Poland (2012)

Full and constantly updated list of relevant publications is available a.o. at http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/b/Bubak:Marian and “Google Scholar Marian Bubak”

Additional information:

W tym przedmiocie ocena końcowa zależy istotnie od oceny pracy danego studenta dokonanej przez zespół realizujacy projekt.