Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Master thesis seminar
Course of study:
2016/2017
Code:
JIS-2-303-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Burda Zdzisław (zdzislaw.burda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Tarasiuk Jacek (tarasiuk@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Module summary
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zaproponować optymalne rozwiązania problemów pojawiających w trakcie tworzenia pracy magisterskiej. IS2A_K01 Scientific paper
M_K002 Potrafi opracować harmonogram wykonania pracy magisterskiej. IS2A_K03, IS2A_K06 Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji. IS2A_U09, IS2A_U02, IS2A_U14, IS2A_U01
M_U002 Potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy magisterskiej. IS2A_U09, IS2A_U01 Scientific paper
Knowledge
M_W002 Wie, jak jego praca magisterska może wpłynąć na rozwój gospodarki i/lub przemysłu. IS2A_W18 Scientific paper
M_W003 Wie jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy magisterskiej. IS2A_W12 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zaproponować optymalne rozwiązania problemów pojawiających w trakcie tworzenia pracy magisterskiej. - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi opracować harmonogram wykonania pracy magisterskiej. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy magisterskiej. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W002 Wie, jak jego praca magisterska może wpłynąć na rozwój gospodarki i/lub przemysłu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Wie jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 135 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in seminar classes 45 h
Preparation for classes 90 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie trzech prezentacji oraz opinii promotora odnośnie przygotowania studenta do obrony pracy magisterskiej.

Prerequisites and additional requirements:

Student musi spełnić przewidziane przepisami uczelni warunki dopuszczenia do seminarium dyplomowego.

Recommended literature and teaching resources:
  • Regulamin studiów
  • WEINER J. 1992. Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None