Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transport materiałów niebezpiecznych
Course of study:
2016/2017
Code:
RBM-2-111-SE-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Activity during classes,
Execution of a project
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project
Skills
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project
M_U002 Umiejętności w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Wiedza w zakresie sposobu formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project
M_W002 Wiedza w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza w zakresie sposobu formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych i wybrane problemy ich transportu.
 2. Techniczne i prawne aspekty transportu ładunków niebezpiecznych.
 3. Transport drogowy ładunków niebezpiecznych.
 4. Transport kolejowy ładunków niebezpiecznych.
 5. Transport lotniczy ładunków niebezpiecznych.
 6. Transport morski ładunków niebezpiecznych.
 7. Ryzyko zdarzenia niebezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych.
Project classes:
 1. Projekt procesu transportu towarów niebezpiecznych.
 2. Wymagania w zakresie magazynowania materiałów niebezpiecznych.
 3. Projekt systemu nadzorowania procesu transportu towarów niebezpiecznych.
 4. Szacowanie ryzyka zdarzenia niebezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z ćwiczeń projektowych i sprawdzianu z wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii systemów ekologicznych i ekoenergetyki.

Recommended literature and teaching resources:

1. Szpytko J., Harrison D.K.: Safety in hazard goods transportation. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, nr 2, v.35, s. 45-59, PAN KBM, Wyd. ITE, Radom, 2000 (ISSN 0137-5474).
2. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
3. Ustawy i dokumenty prawa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
4. Umowa Europejska ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Obowiązuje zaliczenie sprawdzianu z wykładów. Studenci posiadający co najmniej 75% frekwencję są zwolnieni ze sprawdzianu.