Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-101-s 42 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
ZZIP-1-102-s 42 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
ZZIP-1-103-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ZZIP-1-104-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ZZIP-1-105-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
ZZIP-1-106-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZZIP-1-107-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ZZIP-1-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-201-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
ZZIP-1-202-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
ZZIP-1-203-s 28 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
ZZIP-1-204-s 28 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
ZZIP-1-205-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
ZZIP-1-206-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
ZZIP-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-301-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+
ZZIP-1-302-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
ZZIP-1-303-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZZIP-1-304-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
ZZIP-1-305-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
ZZIP-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Elective modules - ZiIP 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-306-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-308-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-309-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-310-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-316-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Efficiency of financial investment
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-317-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Reindustrialization
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Język obcy do wyboru B2 stacjonarne inżynierskie (1/4)

 
ZZIP-1-311-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
ZZIP-1-312-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
ZZIP-1-313-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
ZZIP-1-314-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
ZZIP-1-315-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-401-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
ZZIP-1-402-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
ZZIP-1-404-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ZZIP-1-405-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ZZIP-1-406-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Elective modules - ZiIP 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-407-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-408-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-409-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-414-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-415-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Język obcy do wyboru B2 stacjonarne inżynierskie (2/4)

 
ZZIP-1-403-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
ZZIP-1-410-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
ZZIP-1-411-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
ZZIP-1-412-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
ZZIP-1-413-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 5, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-501-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
ZZIP-1-502-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
ZZIP-1-503-s 14 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
ZZIP-1-505-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZZIP-1-506-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZZIP-1-507-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Elective modules - ZiIP 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-508-s
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Elective module
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 112 3
-

Język obcy do wyboru B2 stacjonarne inżynierskie (3/4)

 
ZZIP-1-504-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
ZZIP-1-512-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
ZZIP-1-513-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
ZZIP-1-514-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
ZZIP-1-515-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Semester 6, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-601-s 28 0 14 28 0 0 0 0 0 0 0 70 5
+
ZZIP-1-602-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
ZZIP-1-603-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
ZZIP-1-609-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
-

Elective modules - ZiIP 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-604-s
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Elective module
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 112 3
-

Język obcy do wyboru B2 stacjonarne inżynierskie (4/4)

5
 
ZZIP-1-617-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZIP-1-618-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZIP-1-619-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZIP-1-620-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZIP-1-621-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Semester 7, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Grupa obieralna - praca dyplomowa VII semestr ZIP

 
ZZIP-1-714-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 375 15
-

Elective modules - ZiIP 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-701-s
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Elective module
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 112 3
-

Elective modules - ZiIP 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-702-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Grupa obieralna - VI semestr ZIP

 
ZZIP-1-003-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-004-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-006-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-007-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-008-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-009-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-010-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-011-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-012-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-013-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-014-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-015-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Grupa obieralna - produkcja V semestr ZIP

12
 
ZZIP-1-001-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-002-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Grupa obieralna - wlasnosc intelektualna VII semestr ZIP

8
 
ZZIP-1-005-s
The module has not been published by the person responsible for it.
MSP management
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
ZZIP-1-016-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wycena elastyczności decyzyjnej i analiza opcji rzeczowych
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-017-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-018-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-019-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-020-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-021-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Grupa obieralna I - j. obcy VII semestr ZIP

5
 
ZZIP-1-022-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-023-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-024-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZIP-1-025-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Transport Management
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-