Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-101-ZF-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
ZZP-2-102-ZF-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
ZZP-2-103-ZF-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZP-2-104-ZF-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
ZZP-2-105-ZF-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
ZZP-2-106-ZF-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
ZZP-2-107-ZF-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-201-ZF-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
ZZP-2-202-ZF-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
ZZP-2-203-ZF-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZP-2-204-ZF-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
ZZP-2-205-ZF-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-210-ZF-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Jezyk obcy B2+ stacjonarne

2
 
ZZP-2-207-ZF-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
ZZP-2-208-ZF-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
ZZP-2-209-ZF-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-302-ZF-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
ZZP-2-303-ZF-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
ZZP-2-304-ZF-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ZZP-2-305-ZF-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ZZP-2-310-ZF-s 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-301-ZF-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZP-2-306-ZF-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZP-2-307-ZF-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZP-2-308-ZF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Kulturowe uwarunkowania procesów organizacyjnych
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-402-ZF-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-401-ZF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Elective module
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-403-ZF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
International Accounting Standards
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 28
-
ZZP-2-404-ZF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Game Theory
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZP-2-405-ZF-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-406-ZF-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZP-2-407-ZF-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZP-2-408-ZF-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
ZZP-2-409-ZF-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-