Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sociology of market
Course of study:
2016/2017
Code:
ZZP-2-301-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot identyfikuje znaczenie perspektywy socjologicznej w analizie zjawisk ekonomicznych. Pozwala zrozumieć związki między zmianą ekonomiczną a kulturową. Pozwala rozróżniać motywy uczestnictwa w życiu społecznym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozróżnia motywy uczestnictwa w życiu społecznym. ZP2A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Zidentyfikuje postawy etyczne w różnych sytuacjach rynkowych. ZP2A_U06 Execution of exercises,
Participation in a discussion
M_U002 Oceni innowacyjność pomysłu biznesowego korzystając z narzędzi do analizy szans rynkowych. ZP2A_U01, ZP2A_U07 Execution of exercises,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Identyfikuje znaczenie perspektywy socjologicznej w analizie zjawisk ekonomicznych. ZP2A_W20 Participation in a discussion
M_W002 Rozumie względną autonomię gospodarki, polityki oraz wymiaru społeczno-kulturowego. ZP2A_U03, ZP2A_W02 Case study,
Activity during classes
M_W003 Rozumie znaczenie związku między zmianą ekonomiczną i kulturową. ZP2A_W03 Test,
Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozróżnia motywy uczestnictwa w życiu społecznym. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zidentyfikuje postawy etyczne w różnych sytuacjach rynkowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Oceni innowacyjność pomysłu biznesowego korzystając z narzędzi do analizy szans rynkowych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Identyfikuje znaczenie perspektywy socjologicznej w analizie zjawisk ekonomicznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie względną autonomię gospodarki, polityki oraz wymiaru społeczno-kulturowego. + + - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie znaczenie związku między zmianą ekonomiczną i kulturową. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Perspektywa socjologiczna w analizie zjawisk ekonomicznych.
 2. Relacje między gospodarką, władzą polityczną a innymi pozaekonomicznymi elementami życia społecznego.
 3. Motywy uczestnictwa w życiu społecznym i ekonomicznym (homo eocenomicus – homo sociologicus).
 4. Czynniki sprawcze rozwoju społecznego.
 5. Kulturowy wymiar zmiany ekonomicznej.
 6. Prognozowanie trendów rozwojowych w warunkach globalizacji.
 7. Struktura i funkcjonowanie rynku pracy w warunkach zmiany społecznej.
Auditorium classes:
 1. Istota i pojęcie przedsiębiorczości – główne podejścia teoretyczne do zagadnienia przedsiębiorczości w ekonomii, socjologii, zarządzaniu.
 2. Przedsiębiorca – charakterystyka osoby przedsiębiorczej z punktu widzenia socjologii i psychologii, wzory działania przedsiębiorców.
 3. Społeczne i psychologiczne czynniki sprzyjające powstawaniu postaw przedsiębiorczych.
 4. Społeczno-kulturowe determinanty konsumpcji i zachowań konsumenckich.
 5. Innowacyjność i działania przedsiębiorcze na rynku.

  Innowacyjność i działania przedsiębiorcze na rynku. Tworzenie innowacyjnych pomysłów biznesowych w oparciu o różne modele biznesowe i analizę szans rynkowych.

 6. Etyka w systemie rynkowym.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 25 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego oraz wykonanie projektu (esej). Weryfikacja wiedzy z wykładów – test. Ocena końcowa – średnia ocen.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, psychologii oraz socjologii.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Charles Hampden-Turner, Alfons Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Wolters Kluwer Polska 2012.
Literatura pomocnicza:
Bylok F., Sikora J., Sztumska B., Wybrane aspekty socjologii rynku. Wydawnictwo Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
Morawski W., Ekonomiczna socjologia, PWN, Warszawa 2001.
Hryniewicz Janusz T., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2007.
Pawnik W., Kapitalizm w Europie, czyli raz jeszcze o sile sprawczej kapitalizmu, „Nomos”, Kraków 2008
Kochanowicz J., Marody M., Kultura i gospodarka, Wydawnictwo naukowe „Scholar”, Warszawa 2010.
Koźmiński A. K, Wyobraźnia ekonomiczna, Poltext, Warszawa 2016.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne — [Organizations in the innovative management – social, legal and psychologic aspects] / red. nauk. Wojciech PAWNIK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 640 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-169-2
2. Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii — Capitalism in Europe – the instrumentality of religion / Wojcieh PAWNIK. — Kraków : Zakład Wydawniczy «NOMOS», 2008. — 176 s.. — Bibliogr. s. 161–170, Summ. — Indeks.
3. Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społeczny — Constructing free market order in Poland social aspect / Wojciech PAWNIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2009 z. nr 15: Uwarunkowania instytucjonalne, s. 28–36. — Bibliogr. s. 35. — ISBN: 978-83-7338-479-8.
4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – socjotechnika racjonalizacji w dobie technopolu — Social responsibility of the enterprise – social engineering of technopoly on the local market / Wojciech PAWNIK // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. — ISBN: 978-83-88018-55-8. — S. 349–365. — Bibliogr. s. 363–365, Abstr.
5. Polacy w świecie technopolu – między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa Taylora — Poles in the world of technopol – between social heritage of erosion of ethos of work and Frederick Winslow Taylor’s organizational innovation / Wojciech PAWNIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2010 z. 17: Spójność społeczno–ekonomiczna a modernizacja gospodarki, s. 110–125. — Bibliogr. s. 121–125, Streszcz., Summ.. — ISBN 978-83-7338-567-2.
6. Zarządzanie a zmiany w otoczeniu organizacyjnym — Management and changes in organizational environment / Wojciech PAWNIK // W: Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie / red. nauk. Alojzy Czech. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 118). — ISBN: 978-83-7875-035-2. — S. 273–290. — Bibliogr. s. 288–289, Summ.
7. Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami — [Cultural and institutional backgrounds of modernization in Poland] / red. nauk. Piotr GÓRSKI ; Michał BROŻYNA, Mateusz CODOGNI, Piotr GÓRSKI, Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Rafał KUSA, Janusz MOLIS, Wojciech PAWNIK, Agnieszka M. ZIELIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 138 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-650-5.
8. Zaufanie społeczne – paradoks procesów modernizacyjnych — Public confidence – paradoxes of modernization’s processes / Wojciech PAWNIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 nr 3, s. 291–305. — Bibliogr. s. 303–305, Streszcz., Abstr.

Additional information:

None