Dane EK kierunkowego:
Kod:
IP3A_W01
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
Odniesienia do EKO: