Dane EK kierunkowego:
Kod:
IP3A_W02
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
Odniesienia do EKO: