Dane EK kierunkowego:
Kod:
IP3A_W03
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.
Odniesienia do EKO: