Dane EK kierunkowego:
Kod:
IP3A_U02
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze prowadzonych badań, poprawnie go interpretować oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do sformułowania nowych, istotnych problemów badawczych.
Odniesienia do EKO: