Dane EK kierunkowego:
Kod:
IP3A_U03
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
Potrafi zdefiniować cele naukowe oryginalnego projektu badawczego, dobrać właściwe metody ich osiągnięcia, opracować adekwatną procedurę badawczą oraz efektywnie ją zastosować w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej.
Odniesienia do EKO: