Dane EK kierunkowego:
Kod:
IP3A_U04
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
Potrafi krytycznie ocenić efekty własnej działalności badawczej, wkład wnoszony w rozwój wiedzy oraz przydatność dla praktyki gospodarczej.
Odniesienia do EKO: