Dane EK kierunkowego:
Kod:
IP3A_U05
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu.
Odniesienia do EKO: