Dane EK kierunkowego:
Kod:
IP3A_K01
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę wykazywania się w pracy twórczej samodzielnością myślenia, niezależnością poglądów, profesjonalizmem, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i dążeniem do doskonalenia, jak również egzekwowania takiej postawy od innych.
Odniesienia do EKO: