Dane EK kierunkowego:
Kod:
IP3A_K02
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
Ma świadomość społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców.
Odniesienia do EKO: