Dane EK kierunkowego:
Kod:
IP3A_K03
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań.
Odniesienia do EKO: