Dane EK kierunkowego:
Kod:
IP3A_K04
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
Rozumie i odczuwa potrzebę angażowania się w rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, w tym szczególnie podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego kształcenia na poziomie akademickim, podwyższenia poziomu jakości działalności naukowej, aktywnego uczestnictwa w toczonych publicznie dyskusjach, weryfikacji opinii wyrażanych na forach publicznych oraz zapewnienia rozwoju gospodarczego równoważącego potrzeby różnych grup społecznych.
Odniesienia do EKO: