Dane EK kierunkowego:
Kod:
IPM3A_W03
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.
Odniesienia do EKO: