Dane EK kierunkowego:
Kod:
IPM3A_W05
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w kształceniu dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem metod kształcenia na odległość.
Odniesienia do EKO: