Dane EK kierunkowego:
Kod:
IPM3A_U01
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.
Odniesienia do EKO: