Dane EK kierunkowego:
Kod:
IPM3A_U06
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
Odniesienia do EKO: