Dane EK kierunkowego:
Kod:
IPM3A_U07
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
Odniesienia do EKO: