Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_W08
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
ma wiedzę w zakresie informatyki pozwalającą na opisywanie, symulowanie i modelowanie złóż węglowodorów, wód i energii geotermalnej – nisko i wysokotemperaturowej
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W06
    ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych
  • Inz1A_W02
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów