Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_W15
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W08
    rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
  • Inz1A_W03
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej