Dane EK kierunkowego:
Kod:
MA3A_W01
Kierunek obejmowany:
Matematyka
Efekt kształcenia:
Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań
Odniesienia do EKO: