Dane EK kierunkowego:
Kod:
MA3A_U01
Kierunek obejmowany:
Matematyka
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej
Odniesienia do EKO: