Dane EK kierunkowego:
Kod:
MA3A_K01
Kierunek obejmowany:
Matematyka
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną
Odniesienia do EKO: