Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_U01
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej.
Odniesienia do EKO: