Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_U02
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych i skutecznie przekazywać je różnym grupom odbiorców. Posiada umiejętność przygotowywania publikacji naukowych także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym w danej dyscyplinie naukowej. Wykorzystuje tę umiejętność w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
Odniesienia do EKO: