Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_K02
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
Potrafi dostrzec i scharakteryzować dodatkowe aspekty (np. etyczne, środowiskowe) prowadzonych badań. Ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Odniesienia do EKO: