Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_K03
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego.
Odniesienia do EKO: