Dane EK kierunkowego:
Kod:
ME1A_W13
Kierunek obejmowany:
Metalurgia
Efekt kształcenia:
zna i rozumie zasady grafiki inżynierskiej i projektowania inżynierskiego
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów