Dane EK kierunkowego:
Kod:
ME1A_U16
Kierunek obejmowany:
Metalurgia
Efekt kształcenia:
potrafi graficznie przedstawić elementy maszyn i układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski