Dane EK kierunkowego:
Kod:
ME1A_U21
Kierunek obejmowany:
Metalurgia
Efekt kształcenia:
stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U11
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą