Dane EK kierunkowego:
Kod:
ME1A_U22
Kierunek obejmowany:
Metalurgia
Efekt kształcenia:
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla metalurgii oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia