Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_W01
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
zna współczesne doktryny i teorie ekonomiczne posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W01
    ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk