Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_W02
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
zna i rozumie istotę oraz dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich współzależność
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W01
    ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
  • S2A_W02
    ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych