Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_W04
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
zna współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i przedsiębiorstwami
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W02
    ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych