Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_W06
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
uzasadnia znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i wskazuje na jej przejawy w praktyce
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W03
    ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych