Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_W07
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
zna współczesny dorobek teoretyczny psychologii (poznawczej, decyzji) oraz socjologii organizacji i odnosi go do rzeczywistych problemów zarządzania
Odniesienia do EKO:
 • S2A_W03
  ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych
 • S2A_W04
  ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych
 • S2A_W05
  ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka
 • S2A_W07
  ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania